The Market

Jam

Category:

Description

Pepper, tomato, ginger: Emontine Thompson  (Tel 869 469 5871)

Mango, golden apple, tamarind, Caribbean cherry: Olvis Dyer (Dypresco) (Tel 869 469 5350, 869 663 7783)

Guava, tamarind: Ermine Hendrickson (Val’s Delights) (Tel 869 469 5867, 869 667 7051)